על כותרת אירוע להיות באורך של 3 תווים לפחות

ב

בשעה

:

שתף עם חברים את האתר הזה